Jsme nevládní nezisková organizace a pracujeme pouze na bázi dobrovolníků. Zaměřujeme se především na práci s dětmi a mládeží uprchlíků v České republice. Věnujeme se ale také práci s mládeží s tělesným, mentálním či sociálním handicapem a jejich následné integraci.

Organizujeme aktivity pro volný čas, pobytové tábory, a aktivně podporuje vzdělání pro mládež. Spolupracujeme s SUZ MV ČR, OPU, AZ MV ČR, Rotary Klub a dalšími.

více